Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til ringe eller sende en mail.  

Kontakt

Det værdige møde
c/o
IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede
Annemarie Enevoldsen
ahe@remove-this.ibos.dk • 39 45 23 13

 

 

Det værdige møde • Annemarie Enevoldsen • IBOS • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • ahe@ibos.dk • 39 45 23 13