Kursusbeskrivelse

Det værdige møde

Beskrivelse

Kursusdeltagere                     

Det værdige møde er et kursus for

  • ansatte i den kommunale sektor 
  • ansatte i servicesektoren

Kurset er relevant for medarbejdere, der til daglig har en udadvendt jobfunktion eller på anden måde har en stor menneskelig kontaktflade.   

Kursusindhold

Det værdige møde fokuserer på, hvordan kommunalt ansatte og medarbejdere i servicebranchen bidrager til, at mødet med mennesker med handicap bliver værdigt for begge parter.

Kurset byder på en åbenhjertig dialog om, hvilke generelle behov, muligheder og vilkår man har, når man har en fysisk funktionsnedsættelse. Kurset forsøger at afkræfte myter om, hvordan vi ”bør” og ”ikke bør” opføre os over for en person, der har et fysisk handicap.

På kurset prøver deltagerne, hvordan det i praksis er at færdes i en kørestol, hvordan man kommunikerer uden at kunne høre, og hvordan det er at spise og færdes uden at kunne se. På den måde får medarbejderen en oplevelse, der gør det nemmere at sætte sig i den handicappedes sted på et senere tidspunkt - og at se mennesket i stedet for dets handicap.

I kurset indgår:

  • Muligheder, vilkår og behov hos personer med fysiske handicap.
  • Redskaber og hverdagsfif til at skabe et ligeværdigt møde.
  • Praktisk erfaring med at have et fysisk handicap.
  • Faktuel viden om blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede og personer med bevægelseshandicap.

Kursusudbytte

Når du har gennemført kurset har du:

  • Konkrete redskaber til, hvordan du skaber et ligeværdigt møde og dermed yder den bedst mulige service over for en person med et fysisk handicap.
  • Større forståelse for de udfordringer, personer med funktionsnedsættelser møder, efter at du har 'prøvet det på egen krop'.
  • Større viden om personer med fysiske handicap og deres behov, vilkår og muligheder.
Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg om mennesker med fysiske handicap, praktiske øvelser og dialog og erfaringsudveksling. Kurset skaber et trygt rum, hvor deltagerne kan tale om de ting, man ellers ofte synes, at man ikke kan tale eller spørge om. På den måde mindskes den eventuel usikkerhed, som mange mennesker oplever, når de møder personer med handicap.

Undervisere

Fritz Pedersen, lærer, IBOS.
Janni Liliegren Larsen, rådgivende fysioterapeut, PTU.
Else Marie Jensen, døvblindekonsulent, CFD.

Tid & Sted

Kurset holdes efter ønske og behov der i landet, hvor I holder til. Vi kan også stille lokaler til rådighed i Københavnsområdet. Kurset holdes indenfor normal kontortid eller som gå-hjem-kursus, sådan som det passer jer bedst.

Varighed

Fire timer.

DeltagerantalHøjst 15 personer
Kursuspris

Kr. 18.000 ex. moms for op til 15 deltagere fra samme arbejdsplads.
Enkelte personer kan deltage for kr. 1.200 pr. person og kommer så på et kursus sammensat af deltagere fra flere arbejdspladser. I de tilfælde bliver kurset holdt på IBOS i Hellerup, CFD i Søborg eller PTU i Rødovre.

Det værdige møde • Annemarie Enevoldsen • IBOS • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • ahe@ibos.dk • 39 45 23 13