Om Det værdige møde

Mange oplever en usikkerhed i mødet med mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. Denne usikkerhed hos en ansat kan ubevidst få en person til at føle sig handicappet. Omvendt skal det heller ikke være en handicappet, der får den ansatte til at føle sig usikker og hæmmet. Derfor er IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede, PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede og CFD gået sammen om at udvikle kurset Det værdige møde. 

Ambitionen er at give ansatte i den kommunale sektor og servicesektoren inblik i og redskaber til at lette kommunikationen, når de står over for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.

 

Vil du læse mere om organisationerne bag projektet 

IBOS logo med teksten Instituttet for Blinde og Svagsynede

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede er et nationalt kompetence- og rehabiliteringscenter for mennesker med synshandicap.

PTU's logo med teksten livet efter ulykken

PTU- Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede er en landsdækkende organisation for danskere med alvorlige skader efter ulykker og sygdom.

CFD's logo

CFD - er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med svært høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Det værdige møde • Annemarie Enevoldsen • IBOS • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • ahe@ibos.dk • 39 45 23 13